Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Şiir Yarışması

Kendinizi bir dörtlükle ifade edebilir misiniz? sizce ne demek, Kendinizi bir dörtlükle ifade edebilir misiniz? size neyi çağrıştırıyor?

Kendinizi bir dörtlükle ifade edebilir misiniz? terimi Aslı Birer tarafından tarihinde eklendi

 • Güneş Çetin
  Güneş Çetin 05.05.2021 - 10:44

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  Sadakası verilmiş dualar
  ***DUA***
  Euzü billahimineşşeytanirracim bismillahirrahmenirrahim

  * Ya Rabbi!Yarattığın şerlerin şerrinden, karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden,ve düğümlere üflediği zaman büyücülerin şerrinden,ve hased ettiği zaman hasedçilerin şerrinden,Sabah aydınlığının Rabb’ine ,sana sığınırım.Amin.
  *O sinsi vesvesecinin şerrinden, o ki insanların göğüslerine vesveseler fısıldar, gerek cinlerden gerek insanlardan, insanların hükümdarına, İnsanların ilahına, İnsanların Rabb’ine sığınırım.Amin.
  *Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.O;daima diridir,bütün varlığın idaresini yürütendir.O’nu ne gaflet basar ne uyku.
  Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur.İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir?
  O;kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.Onlar ise O’nun dilediği kadarından başka ilimden hiçbirşey kavrayamazlar.O’nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır.Onların her ikisini de görüp,gözetmek O’na bir ağırlık vermez.
  O;çok yüce, çok büyüktür.Amin.
  *Rahman ve Rahim olan ; Allah’ın adıyla.
  Alemlerin Rabbi’ne hamdolsun.O;Rahman ve Rahim’e,o din gününün Malik’i olan Allah’a.Ancak sana ederiz kulluğu,ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı,inayeti.Hidayet eyle bizi doğru yola,O;kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna.O;gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil.Amin.
  *Allah’ım! Muhammed’ve Muhammed’in ümmetine rahmet eyle,şerefini yücelt.İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine rahmet ettiğin gibi.Amin.
  *Ey Allah’ım! İbrahim ve aline bereketler ihsan ettiğin gibi Muhammed’e ve aline de bereket ihsan eyle.Muhakkak övülen,şanı büyük olan sensin.Amin.
  *Allahümme salli ala seyyidine Muhammed’in ve ala ali seyyidine Muhammed.

  Ya Rabbi;
  Bizleri ölene dek sana hainlik etmeyen kullarından eyle, bizlere iki cihanda da güzellik nasip eyle, ateş azabından koru,kıyamete dek rıza i ilahine kavuşturduğun kullarından eyle ,nefsimizin şerrinden,deccalin şerrinden,süfyanın şerrinden,münafıkların şerrinden,kafirlerin şerrinden şeytanın şerrinden,insanların ve cinlerin şerrinden ve hasetçilerin hasedinden ölene dek muhafaza eyle bizleri ölene dek çok şükreden kullarından eyle.AMİN.

  Ya Rabbi;
  Bizleri ölene dek kötü nazardan, deccalin şerrinden, süfyanın şerrinden, münafıkların şerrinden, kafirlerin şerrinden, şeytanın şerrinden,nefsimizin şerrinden muhafaza eyle.AMİN.
  Ya Rabbi;
  Bizleri hain ve nankörlerden eyleme, hain ve nankörleri kahreyle.AMİN.
  Ya Rabbi;
  Bizleri ölene dek senin lehine çalışan kullarından eyle.AMİN.
  Ya Rabbi;
  Bizim aleyhimize çalışanların sen de aleyhine çalış.AMİN.
  Ya Rabbi;
  Bizleri ölene dek seni vekil ve veli edinen kullarından eyle.AMİN.
  Ya Rabbi;
  Bizim dünya ve ahiret işlerimizi kolay eyle şüphesiz sen kolaylığı seversin, sevdiğin işi yaparsın .AMİN.
  Ya Rabbi;
  Bizlere sevdiklerini sevmeyi, nefret etiklerinden nefret etmeyi, sitem ettiklerine sitem etmeyi lanet ettiklerine lanet etmeyi, sabrettiklerine sabretmeyi, merhamet ettiklerine merhamet etmeyi,mühlet verdiklerine mühlet vermeyi nasip eyle, şüphesiz senin hükmün hükümlerin en güzelidir.AMİN.

  Ya Rabbi;
  Bizleri ölene dek iyilikten ayırma.AMİN.
  Ya Rabbi;
  Deccali kahreyle.AMİN.
  Ya Rabbi;
  Süfyanı kahreyle.AMİN.
  Ya Rabbi;
  Münafıkları kahreyle.AMİN.
  Ya Rabbi;
  Kâfirleri kahreyle.AMİN.
  Ya Rabbi;
  Şeytanı kahreyle, Amin.
  Ya Rabbi;
  Mü’min ve Müslümanları bir ve beraber eyle.AMİN.
  Ya Rabbi;
  Bizleri ölene dek yecüc ve mecücün şerrinden muhafaza eyle.AMİN.
  Ya Rabbi;
  Hz.Muhammed’in aşkına,
  Ya Rabbi;
  Sadakamızın yüzü suyu hürmetine,
  Ya Rabbi;
  Duamızı kabul eyle.Şüphesiz sen ihsanı ve ikramı seversin,sevdiğin işi yaparsın.AMİN.
  Ya Rabbi;
  Şüphesiz senin Rasulün Hz.Muhammed Mustafa (SAV.)Efendimiz yalancı değil ve şüphesiz senin vaadin gerçektir. Amin.Ey dinin gerçek sahibi olan Allah’ım.AMİN.


  Ya Rabbi!
  Beni ,annemi,babamı,müslüman aile efradımı ,müslüman akraba i taallukatımı,müslüman soy ve sülalemi,müslüman milletimi,müslüman erkek ve kadınları ölene dek;

  -Kitabın Kur'an ı Kerim'e nankörlük etmeyenlerden,
  -Meleklerine düşman kesilmeyenlerden,
  -Sana iman edip,yalnız senden koruma ve muhafaza isteyenlerden,
  -Kıyamete dek imanlarını arttırdığın,
  -Senden başka veli ve senden başka yardımcı edinmeyenlerden,
  -Özü muhsin olarak yüzünü tertemiz sana dönenlerden,
  -Orta yolu takip edenlerden,
  -Yeryüzünün en hayırlı mirasçılarından,
  -Hidayet eylediğin,
  -Sana nankörlük etmeyen,
  -Sabrettiklerine sabreden,
  -Gelmişi,geleceği ,geçmişi ile müjdelediğin,
  -Gönülden hayır işleyenlerden,
  -Tevbe edip, halini düzeltenlerden,
  -Kitabında çekişmeye düşmeyenlerden,
  -Yeryüzünün en takvalı,
  -Senin davetine koşan ve sana hakkıyla iman eden,
  -Birbirini senin rızan için seven,rızana kavuşturduğun,
  -Senden en çok korkan,
  -Senin yolunda infak eden ve güzel hareket edip, güzellik sergileyen, sevdiğin,
  -Senden çok korkup,sakınan,
  -Dünyada bir güzellik,ve ahirette de bir güzellik ile karşıladığın ve ateş azabından koruduğun,
  -Sana ve Rasulüne şüphesiz bir şekilde iman eden,itaat eden,Rasulullah efendimizin mirasına sımsıkı sarılan,
  -Senden hakkınca korkanlardan,
  -Doğru yola çıkardığın,
  -Senin yardımcın olan,
  -Canlarını müslüman olarak sana teslim eden,
  -Ayetlerinin hikmetini hakkınca düşünenlerden,
  -Çok tevbe eden ve çok temizlenenlerden,
  -Zalimlerden ve mazlumlardan eylemediğin,
  -Senin ayetlerini alay konusu etmeyen,
  -Yalnız bırakmadığın ,
  -Ayet-i kerimende bahsettiğin kopmayan kulpuna sımsıkı yapışan,
  -Hikmet vermeyi dilediğin,
  -Günahta ısrar edenlerden değil hayırda ve sevapta ısrar eden,
  -Gücünden güç,kuvvetinden kuvvet,kudretinden kudret verdiğin ve verdiğin sorumlulukları hakkınca yerine getiren,
  -Hep sana tevekkül edip güvenen,
  -Sabrın ve yardımın en güzelini verdiğin,
  -Haddi aşmayan,haddi aşma imkan ve fırsatını vermediğin,öyle bir imkan ve fırsat varsa ortadan kaldırdığın,
  -Senin yolunda olan ve senin dininin yardımcıları olan,
  -Sevdiği şeylerde infak eden,
  -Hakkıyla muttaki olan,
  -Ahirette yüzlerini ak eylediğin,
  -Sabreden ve iyi korunan,
  -Bağışlamayı dilediğin,
  -Düşman ve düşman topluluğuna karşı seni vekil ve seni veli edinenlerden,
  -Kibirli olmayan ve gururuna güvenmeyen,
  -Senin öğüt,emir ve yasaklarına hakkıyla ve harfiyyen uyanlardan,
  -Verdiğin izzet ve şerefine şükreden,bu ihsan ve ikramına karşılık hakkıyla şükrünü devamlı kıldığın,
  -Lütuf ve keremini ihsan eylediğin,verdiklerine ve vermediklerine karşılık şükreden,
  -Senin kıymet verdiklerine kıymet veren,sevdiklerini seven,
  -Şerefi ve izzeti senin yanında arayan,senin yanında bulan ve bulduklarına şükreden,
  -Peygamberlerin arasını ayırmayan,yalnız hakka davet eden,
  -Sana verdiği hak sözleri hakkıyla yerine getiren,
  -Yalnızca seni dost,seni yardımcı, seni veli edinen,
  -Aşırı gitmeyen,haddi aşmayan,
  -Zamanın şerrinden,kadınların şerrinden ve deccalin şerrinden muhafaza eylediğin,
  -Verdiği hak sözleri inşallah diyerek yerine getiren,
  -Sana ve hakka yönelen,
  -Hak öğüt verenleri seven,
  -İyilikleri devamlı olan,
  -Her türlü hainlikten sakınan,
  -Günahında ısrar etmeyen,
  -Sağlık sıhhat ve afiyet verdiğin,
  -Rasulün Hazret-i Muhammed Mustafa Sallallahü Aleyhivesellem Efendimizin sığındıklarından sana sığınan kullarından eyle .AMİN.
  Ya ilahi!Yukarıda başlıklar halinde etmiş olduğum dualarımı kabul eyle, Mücib sensin dualara icabet edensin,Semi sensin duaları işiten sensin,Basir sensin, gören sensin,Alim sensin niyetlerimizi bilen sensin,Rahman sensin, Rahim sensin .AMİN. AMİN.AMİN.Rasulun hatrına kabul eyle Ya Rabb’el Alemin. AMİN.(El fatiha)
  Allah milletimizi ve bütün ümmeti Muhammedi virüs belasından korusun ve kurtarsın Amin.
  herkese hayırlı ramazanlar dilerim Allahın selamı rahmeti ve bereketi üzerimize olsun Amin.

 • Güneş Çetin
  Güneş Çetin 28.04.2021 - 15:58

 • Güneş Çetin
  Güneş Çetin

  Kaybetmeden kıymet bilmeli

 • Hamit Körken
  Hamit Körken

  Ben Ney'mişim ve abi

  İçi boş kuru bu bir kamış
  Ses olurken nefeslere
  İçi nefes dolu camış
  Üflermiş boş heveslere.
  Hamit Körken/haz

 • Güneş Çetin
  Güneş Çetin

  Koskoca bir güzelliği
  Çürük bir dişe kurban mı edelim ..

 • Mustafa Kemal
  Mustafa Kemal

  Sanki her tarafta var bir düğün
  Çünkü en şerefli en mutlu gün
  Bugün 23 Nisan
  Hep neşeyle doluyor insan

  Devamı nasıldı ya..
  Şimdi şeref türbününe dönün sağa bak selam ver
  Sol sol...
  sol sağ sol...

  Geçtik türbünü cıvatabiliriz..
  Aha da öğretmen geliyo..
  Çüş nasıl tokattı o... :(
  Bugün de çocuk bayramı yapılmaz ki bu..

  Kara bulutlarr... toplanınnn..
  Ohhh...
  canıma değsin
  Çıçtınız şimdi yağmur geliyo...
  Dötüm dötüm kaçalım hadii...

  (Bir 23 Nisan klasiği..)

 • Güneş Çetin
  Güneş Çetin

  Dilek tuttum tüm çocuklara gülümsemeleri için ..

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın 17.04.2021 - 15:45

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  herkese hayırlı ramazanlar dilerim ve kadir gecesine kavuşmanızı dilerim AMİN. • Güneş Çetin
  Güneş Çetin

  Gelmez oldun....

 • Güneş Çetin
  Güneş Çetin

  Bazı insanların karnı aç
  Bazılarınınsa ruhu doymuyor

 • Güneş Çetin
  Güneş Çetin

  Alemi tan eder yanına varsan
  Seni yanıltır bir mesele sorsan
  Bir cim bile çıkmaz karnını yarsan
  Camiye gelir de erkan beğenmez

 • Güneş Çetin
  Güneş Çetin

  Nesir yazılarıyla şiir yazdıklarını zannedip bir de herkes şair olabilir mi sorusunu sormaya cüret eden insanlar önce kendilerine bir sorsunlar ben şair miyim diye....

  Ben deniz kimseye bakmaya fırsat bulamadım kendime bakmaktan..

 • Güneş Çetin
  Güneş Çetin

  Sen insan kalbini taş mı sandın
  Ağlarken gözünden düşeni
  Sadece yaş mı sandın..

 • Güneş Çetin
  Güneş Çetin

  Ne hacet çekice murca
  Kırmak İçin
  iki kelam yeter insana...

  Alıntıdır

 • Güneş Çetin
  Güneş Çetin 07.04.2021 - 09:50

 • Eşref Güzel
  Eşref Güzel

  Yorgunluk her yerimde şimdi, ?
  Yüküm ağır, yüküm insan...

 • Güneş Çetin
  Güneş Çetin

  Vay vay vay kaldımı böyle aşklar

 • Güneş Çetin
  Güneş Çetin

  Gülmek parayla satılmıyor

 • Güneş Çetin
  Güneş Çetin

  Ne güzel şey hatırlamak seni:
  bir mavi kumaşın üstünde unutulmuş olan elin
  ve saçlarında
  vakur yumuşaklığı canımın içi İstanbul toprağının…
  İçimde ikinci bir insan gibidir
  seni sevmek

 • Güneş Çetin
  Güneş Çetin

  Nasıl etmeli de ağlayabilmeli
  farkına bile varmadan?
  Nasıl etmeli de ağlayabilmeli
  ayıpsız,
  aşikare,
  yağmur misali?”

 • Selçuk
  Selçuk

  Yağan yağmurda incilen
  Karanlıkta görüşen
  Duyguları değişen
  O ben miyim bilemedim

 • Güneş Çetin
  Güneş Çetin

  İnsana sadakat yakışır görse de ikrah / Yardımcısıdır doğruların hazreti Allah.

 • Güneş Çetin
  Güneş Çetin

  Hayranım kadın ANNE oluşuna

 • Güneş Çetin
  Güneş Çetin

  Arnavut kaldırımlı
  Kırmızı duraklı yollarından
  Her şey geçer de
  Mevzu neyin geçtiği değil
  Nasıl geçtiğiydi aslında..

 • Güneş Çetin
  Güneş Çetin

  Herkese kalbi gibi kandiller diliyorum..

 • Güneş Çetin
  Güneş Çetin

  Yeni bir soluk getireyim bari :) şiştik sözde entellektüellerden

 • Güneş Çetin
  Güneş Çetin

  Ben hemcinslerimi korkusuzca fikirlerini söyleyen aslanlar gibi kendi kimlikleriyle edebiyatını felsefesini yapan, yuhalanma kaygısı taşımayan fikirlerinin arkasında duran kendini ifade etmekten korkmayan çekinmeyen bireyler olarak görmek istiyorum...

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  Beraat kandili yaklaşıyor şimdiden dualarınızı ayarlayın benim içinde hayır dua ederseniz sevinirim Allah dualarınızı hayır hayrinizi da kabul eylesin Amin.Simdiden hayırlı kandiller.